Za pravdu se treba izboriti

Zaštitite svoja prava.

ČLAN ADVOKATSKE
KOMORE BEOGRADA.

Za uspešno zastupanje i kvalitetnu odbranu, važan je odnos poverenja između klijenata i advokata. Za nas je klijent uvek u centru pažnje, Advokatska kancelarija Milošević, pravne poslove obavlja u interesu svojih klijenata gde god se oni nalazili, u Beogradu, Požarevcu, Velikom Gradištu, Petrovcu, Beču, Parizu, Trstu, Cirihu i u drugim evropskim gradovima.

Oblast rada advokatske kancelarije Milošević.

Krivično pravo

Naš rad u okviru ove grane prava podrazumeva, pre svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima

Privredno pravo

Osnivački/statusni pravni akti i zastupanje u postupku osnivanja, odluke, ugovori, pomoć u postupku stečaja i reorganizacije.

Ugovori

Izrađujemo najrazličitije vrste ugovora koji Vam mogu zatrebati radi regulisanja Vaših privatnih i poslovnih odnosa

Naknada štete

Zastupamo naše klijente u postupcima pred Osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete.

Nasledno i porodično pravo

Zastupanje na ostavinskim raspravama, Zastupanje u porodičnim sporovima

Parnični postupci i izvršni postupak

Zastupanje naših klijenata u svim parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Pravna pomoć i zaštita od nasilja u porodici

Pravna pomoć i zaštita od nasilja u porodici, sudski sporovi, savetovanje.

Radni sporovi

Pravna pomoć za sve vrste radnih sporova, ugovora, zloupotrebe položaja i ostalih vidova nepogodnosti na radnom emstu

O nama

Za pravdu se treba izboriti

Za pravdu se treba izboriti.

Advokatska kancelarija Milošević, svakodnevno rešava različite pravne probleme naših klijenata. Tu smo da Vam pomognemo, da Vas posavetujemo, i da Vas zastupamo u pravnim postupcima Za uspešno zastupanje i kvalitetnu odbranu, važan je odnos poverenja između klijenta i advokata. Za nas je klijent uvek u centru pažnje, Advokatska kancelarija Milošević, pravne poslove obavlja u interesu svojih klijenata, gde god se oni nalazili, u Beogradu, Požarevcu, Velikom Gradištu, Petrovcu, Beču, Parizu, Trstu, Cirihu i u drugim evropskim gradovima. Naš moto je da svako ima pravo na advokata, bez obzira bio bogat ili siromašan. Odlikuju nas otvorenost i iskrenost, tako da možete očekivati da ćemo vaš pravni problem analizirati iz više uglova, pritom vam ukazavši na sve relevantne činjenice od kojih može zavisiti vaš uspeh u sporu.

Pozovite nas za konsultaciju:              062 542560

Advokat Saša Milošević

Advokatska Kancelarija Milošević

Naš advokatski tim je kvalifikovan za krivično, građansko i ostale grane prava. U poslednje vreme akcenat stavljamo na probleme koji naši klijenti imaju u oblastima medicinskog prava, prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja, porodičnog prava -razvod braka i izdržavanje i na pravnu zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Krivično pravo

Naš rad u okviru ove grane prava podrazumeva, pre svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima

Privredno pravo

Osnivački/statusni pravni akti i zastupanje u postupku osnivanja, odluke, ugovori, pomoć u postupku stečaja i reorganizacije.

Ugovori

Izrađujemo najrazličitije vrste ugovora koji Vam mogu zatrebati radi regulisanja Vaših privatnih i poslovnih odnosa

Naknada štete

Zastupamo naše klijente u postupcima pred Osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete.

Nasledno i porodično pravo

Zastupanje na ostavinskim raspravama, Zastupanje u porodičnim sporovima

Parnični postupci i izvršni postupak

Zastupanje naših klijenata u svim parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Pravna pomoć i zaštita od nasilja u porodici

Pravna pomoć i zaštita od nasilja u porodici, sudski sporovi, savetovanje.

Radni sporovi

Pravna pomoć za sve vrste radnih sporova, ugovora, zloupotrebe položaja i ostalih vidova nepogodnosti na radnom emstu

0

Godina iskustva

Saša Milošević

Diplomirani pravnik - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Upoznajte nas

Saša Milošević uzbunjivač

Osnovni sud u Požarevcu pružio je zaštitu uzbunjivaču Saši Miloševiću tako što ga je privremenom merom vratio na posao u požarevačku filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odakle je otpušten nakon upozoravanja na nepravilnosti u radu ove ustanove. Saša Milošević je u filijali RFZO u Požarevcu vršio funkciju direktora pre nego što je otpušten, te je Sud naložio da se on vrati na mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i kvalifikacijama. Pred sudom Miloševića zastupa pravni tim Pištaljke.

Ostavite nam vašu email adresu

Newsletter

Ukoliko želite da dobijate obaveštenja o radu Advokatske Kancelarije Milošević i da među prvima pročitate nove objave sa bloga, ostavite nam vašu email adresu.

Scroll to top
Call Now Button