Author: Advokat

Ugovor o doživotnom izdržavanju

KADA HOĆEŠ SINU DA PREPIŠEŠ IMANjE, A DA NEMAŠ PROBLEMASA SNAJOM, A PROBLEMI SE IPAK POJAVE, AKO HOĆEŠ DA SASUPRUŽNIKOM ZAKLjUČIŠ UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU, A ONTE PREVARI, PITAŠ SE ŠTA ĆE BITI SA TIM UGOVOROM, DA LI SE NjEGAMORAŠ DRŽATI KAO PIJAN PLOTA, ILI IPAK POSTOJI MOGUĆNOST DASE RASKINE.U NAREDNOM DELU BAVIĆEMO SE UGOVOROM […]

Koliki je moj deo?

https://www.youtube.com/results?search_query=koliki+je+moj+deo Kada Mirko Topalović, koga, u legendarnom filmu Maratonci trče počasni krug, u režijiSlobodana Šijana, a po scenariju Dušana Kovačevića, koga glumi Bogdan Diklić, u trenutkusmrti svog čukun, čukun dede pita, a koliki je moj deo, nije ni slutio da je tom prilikompostavio pitanje, za koje odgovor postoji još u Rimskom pravu.U narednim delu daćemo […]

ZAŠTITA UZBUNJIVAČA

Osnovni sud u Požarevcu pružio je zaštitu uzbunjivaču Saši Miloševiću tako što ga je privremenom merom vratio na posao u požarevačku filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odakle je otpušten nakon upozoravanja na nepravilnosti u radu ove ustanove. Saša Milošević je u filijali RFZO u Požarevcu vršio funkciju direktora pre nego što je otpušten, te […]

Zaštita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici Pandemijom korona virusa (COVID 19)  došlo je do poremećaja društvenogživota, što se odrazilo na porodicu, kao osnovnu ćeliju našeg društva, tako što jekao imperativ nametnula ostanak kod kuće i maksimalno ograničavanjekretanja ljudi. Sledstveno tome, došlo je i do povećanja nasilja u parodici,pogotovo prema ženama, a koje je bilo u porastu […]

Scroll to top
Call Now Button