Biografija

Biografija

Advokat Saša Milošević

Diplomirani pravnik - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja - Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu.
25 radnog iskustva na pravnim poslovima u oblastima: krivično-pravnim stvarima, zastupanja, naknade štete, imovinsko-pravnih sporova, radnih sporova, privrednim sporovima...

Pozovite nas za konsultaciju:              062 542560

Advokat Saša Milošević

Advokatska Kancelarija Milošević

Scroll to top
Call Now Button