Pravni saveti

Zaštita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici Pandemijom korona virusa (COVID 19)  došlo je do poremećaja društvenogživota, što se odrazilo na porodicu, kao osnovnu ćeliju našeg društva, tako što jekao imperativ nametnula ostanak kod kuće i maksimalno ograničavanjekretanja ljudi. Sledstveno tome, došlo je i do povećanja nasilja u parodici,pogotovo prema ženama, a koje je bilo u porastu […]

Scroll to top
Call Now Button