Oblast rada

Oblast rada

Krivično pravo

Advokatska kancelarije Milošević ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Naši advokati za krivično pravo pružaju sve pravne usluge, koje pre svega podrazumevaju:

  • odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka – zastupanje u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
  • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe

Privredno pravo

Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima Advokatska kancelarije Milošević će vam pomoći u razumevanju vaših prava i iznošenju relevantnih činjenica pred nadležnim organima. Bavimo se zastupanjem klijenata u svim parničnim i vanparničnim postupcima, od najjednostavnijih do najkoplikovanijih. Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose, Sačinjavanje svih vrsta ugovora, Sprovođenje ugovornih obaveza, Upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti, Plaćanje poreza na imovinu, Zastupanja u izvršnim postupcima i ostalo

Ugovori

Precizno, efikasno i uspešno izrađujemo najrazličitije vrste ugovora koji Vam mogu zatrebati radi regulisanja Vaših privatnih i poslovnih odnosa, počev od ugovora o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, preko ugovora o radu, do ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Naknada štete

Zastupamo naše klijente u postupcima pred Osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete. Podnošenje tužbi radi naknade svih vrsta materijalne štete, Podnošenje tužbi radi naknade nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bol, pretrpljeni strah, pretrpljeni duševni bol zbog: povrede prava ličnosti, umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženosti i dr.) Zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete, Podnošenje tužbi radi naknade štete zbog netačno objavljene informacije u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, televizija, internet i dr.)

Nasledno i porodično pravo

Pokretanje ostavinskih postupaka, zastupanje na ostavinskim raspravama, prikupljanje dokaza o imovini koja je predmet nasleđivanja, kao i sastavljanje testamenata i ugovora predviđenih Zakonom o nasledjivanju (Ugovor o doživotnom izdržavanju itd).
Zastupanje u porodičnim sporovima, odnosno u parnicama radi razvoda braka, poveravanja mal. dece, u postupcima radi zaštite od nasilja u porodici.

Parnični postupci i izvršni postupak

Zastupanje naših klijenata u svim parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti. Podnošenje tužbi, odgovora na tužbu, podnesaka, kao i zastupanje na ročištima za glavnu raspravu.
Sastavljanje predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, na osnovu verodostojne isprave, podnošenje prigovora u izvršnom postupku, realizacija naplate potraživanja.

Pravna pomoć i zaštita od nasilja u porodici

Zastupamo naše klijente i pružamo pravnu pomoć, savetujemo i štitimo od najučestalije pojave kada je u pitanju nasilje, a to je nasilje u porodici. 30% žrtava prekasno prijavi nasilje u porodici, dok čak 60% žrtava uopšte ni ne prijavi nasilje u porodici. S obzirom da je ovo jedna od najosetljivijih tema i brzina reagovanja je presudna kako biste bili bezbedni, za ovakve slučajeve možete nas pozvati u bilo koje doba dana.

Radni sporovi

Radno pravo predstavlja pravnu oblast koja reguliše odnose između dva, po inerciji, suprostavljena društveno-ekonomska činioca: zaposlenih i poslodavaca. Temelj radnog prava u Srbiji predstavlja Zakon o radu. Njegov značaj proizlazi iz činjenice što se njime garantuju minimalna prava zaposlenih i minimalni uslovi rada. S obzirom da se radni sporovi pokreću u kratkom roku, koji ne može biti duži od 60 dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu, savetujemo da ne oklevate i da se u najkraćem roku obratite advokatskoj kancelariji. Takođe, u okviru naše advokatske kancelarije pružamo kontinuiranu pravnu pomoć pravnim licima – firmama različitih profila u domenu radnog prava. Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, rešenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu i sve vrste poslovne korespondencije, Zastupanje zaposlenih u radnim sporovima (neisplaćena zarada, regres, prevoz, naknada zarade i dr.), Osporavanje zakonitosti aneksa ugovora o radu, Podnošenje tužbe zbog povrede na radu, Zastupanje zaposlenih kod mobinga i zlostavljanja na radu, Podnošenje tužbe zbog nezakonitog otkaza i naknada štete, Sva ostala pitanja iz domena radnog prava i ostalo

Scroll to top
Call Now Button