Vizija i Misija

Za pravdu se treba izboriti!

Naša vizija je da se izborimo za takav pravni sistem, gde pravo na izbor advokata neće biti uslovljeno jedino materijalnim mogućnostima klijenta. Naš moto je da svako ima pravo na advokata bez obzira bio bogat ili siromašan

Za uspešno zastupanje i kvalitetnu odbranu, važan je odnos poverenja između klijenata i advokata. Za nas je klijent uvek u centru pažnje,

Naš advokatski tim je kvalifikovan za krivično, građansko i ostale grane prava. U poslednje vreme akcenat stavljamo na probleme koji naši klijenti imaju u oblastima medicinskog prava, prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja, porodičnog prava -razvod braka i izdržavanje i na pravnu zaštitu žrtava nasilja u porodici. Odlikuju nas otvorenost i iskrenost, tako da možete očekivati da ćemo vaš pravni problem analizirati iz više uglova, pritom vam ukazavši na sve relevantne činjenice od kojih može zavisiti vaš uspeh u sporu.

Scroll to top
Call Now Button